Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

cố chấp trong tiếng anh

Stubborn: cố chấp


EmoticonEmoticon