Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Đồng Nai:


1.  CTY TNHH IL KWANG VINA

Ngành nghề: NHUỘM, TẨY

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3549591

Fax: (61)3549590

Email: quanggiap1080@yahoo.com2.  CTY SIKA HỮU HẠN VIỆT NAM

 1 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Ngành nghề: HÓA CHẤT

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560700

Fax: (61)3560691

Email: sikath@hcm.vnn.vn3.  CTY TNHH TONGKOOK VIỆT NAM SPINNING

Ngành nghề: VẢI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN NHƠN TRẠCH 1, X.PHƯỚC THIỀN, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560500

Fax: (61)3560501
 2 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

Email: quyetfleming@yahoo.com4.  CTY TNHH SPLENDOUR (SPECO)

Ngành nghề: GIÀY, DÉP - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560968

Fax: (61)3848569

Email: speco@hcm.vnn.vn 3 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
5.  CTY TNHH ĐÀI ĐẠT

Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560898

Fax: (61)3560900

Email: tairdar@hcm.vnn.vn6.  CTY TNHH LOONG BIÊN VIỆT NAM

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: ĐƯỜNG 25B KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560615
 4 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

Fax: (61)3560617

Email: lbvntent@hcm.vnn.vn7.  CTY TNHH THỰC PHẨM NFC

Ngành nghề: THỰC PHẨM - CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI

Địa chỉ: ĐƯỜNG 25B KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560107

Fax: (61)3560106

Email: thucphamnfc@yahoo.com


 5 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

8.  CTY TNHH SX THUN & NGUYÊN LIỆU MAY PREMIER VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - PHỤ LIỆU

Địa chỉ: ĐƯỜNG 8 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560832

Fax: (61)3848942

Email: general@premierelastic.com.vn ; primiervn@hcm.vnn.v9.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ELMA VIỆT NAM

Ngành nghề: XE MÁY - PHỤ TÙNG

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN NHƠN TRẠCH 1, X.PHƯỚC THIỀN, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

 6 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Điện thoại: (61)3560088

Fax: (61)3560039

Email: elma_vn@hcm.vnn.vn10.  CTY TNHH VIỆT TÍN

Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560839

Fax: (61)3540011

Email: 1307@hcm.vnn.vn

 7 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1


11.  CTY TNHH FINE CABLE VINA (VIỆT NAM)

Ngành nghề: INOX, THÉP KHÔNG GỈ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN NHƠN TRẠCH 1, X.PHƯỚC THIỀN, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560228

Fax: (61)3560229

Email: fchan@fine-cable.co.kr12.  CTY TNHH WOOREE VIETNAM

Ngành nghề: ĐÈN CÁC LOẠI

 8 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560859

Fax: (61)3549550

Email: PHUONG@WOOREE.CO.KR ; THKIM@WOOREE.CO.KR13.  CTY CƠ KHÍ XD POSLILAMA

Ngành nghề: THÉP - CẤU KIỆN

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, X.PHƯỚC THIỀN, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560854

Fax: (61)3848634

Website: www.poslilama.com.vn
 9 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 114.  CTY CP CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Ngành nghề: NHÔM

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3569255

Fax: (61)356925915.  CTY TNHH LIÊN MINH VINA

Ngành nghề: SỢI

 10 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Địa chỉ: ĐƯỜNG 4 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560606

Fax: (61)3560609

Email: LMVN@HDVN.VND.NET16.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM

Ngành nghề: MÁY NÉN KHÍ, GAS

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560045

Fax: (61)3560049

Email: swanvn@vnn.vn
 11 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 117.  CTY TNHH QUỐC TẾ NGUYÊN HƯNG

Ngành nghề: QUẠT ĐIỆN & LINH KIỆN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 2 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560109

Fax: (61)3540663

Website: www.dasin-tt.com18.  CTY CP SX & KD VLXD IDICO

 12 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560724

Fax: (61)3560132

Email: comatra@hcm.vnn.vn19.  CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & KCN (IDICO-URBIZ)

Ngành nghề: KHU CÔNG NGHIỆP - CHẾ XUẤT

Địa chỉ: ĐƯỜNG 25B KCN NHƠN TRẠCH 1, X.HIỆP PHƯỚC, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560475

Fax: (61)3560477
 13 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

Email: urbizco@hcm.vnn.vn20.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THĂNG XUYÊN VIỆT NAM (SUN CHUN)

Ngành nghề: NỘI THẤT - VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3549526

Fax: (61)3549527

Email: thangxuyen@hcm.vnn.vn 14 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
21.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP SWAN VIỆT NAM

Ngành nghề: MÁY NÉN KHÍ, GAS

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560045

Fax: (61)3560049

Email: swanvn@vnn.vn22.  CTY TNHH HWASEUNG VINA

Ngành nghề: THỂ DỤC THỂ THAO - TRANG PHỤC, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 25B KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560800
 15 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

Fax: (61)356078223.  CTY CP SX & KD VLXD IDICO

Ngành nghề: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560724

Fax: (61)3560132

Email: comatra@hcm.vnn.vn 16 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
24.  CTY CP GẠCH MEN CHANG YIH

Ngành nghề: GẠCH MEN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 25B KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560770

Fax: (61)3549566

Email: CHANGYIH@CHANGYIH-CERAMIC.COM25.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THĂNG XUYÊN VIỆT NAM (SUN CHUN)

Ngành nghề: NỘI THẤT - VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ

Địa chỉ: ĐƯỜNG 3 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3549526
 17 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

Fax: (61)3549527

Email: thangxuyen@hcm.vnn.vn26.  CTY TNHH HIROTA PRECISION VIỆT NAM

Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT

Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560686

Fax: (61)3560685

Email: speed@hcm.vnn.vn ; naoto-hirota@estate.ocn.ne.jp


 18 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

27.  CTY CP THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR VIỆT NAM

Ngành nghề: VỆ SINH - THIẾT BỊ & DỊCH VỤ

Địa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3569408

Fax: (61)3569191

Email: vncaesar@hcm.vnn.vn ;28.  CTY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIỆT NAM

Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN

Địa chỉ: ĐƯỜNG 10 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

 19 / 20
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1
Điện thoại: (61)3560706

Fax: (61)3560709

Email: usv-job@mweunsg.com29.  CTY TNHH HIGH POINT VIỆT NAM

Ngành nghề: TÚI, CẶP, GIỎ XÁCH

Địa chỉ: 319 KCN NHƠN TRẠCH 1, H.NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Điện thoại: (61)3560864

Fax: (61)3848226

Email: highpoint@hcm.vnn.vn
 20 / 20


EmoticonEmoticon