Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

sku là gì

SKU là gì? Đây là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại hàng hóa giống nhau về hình dạng, chức năng. Hay hiểu nghĩa phổ thông là MÃ HÀNG HÓA


EmoticonEmoticon