Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

CTY TNHH MTEX VIỆT NAM

CTY TNHH MTEX VIỆT NAM

Mr. Lai (Tp Bảo Trì) - 090***0264
***ai@mvc.m**x.co.jp
Mr. Tính (Ban Quản lý Thiết bị) - 01699 *** 355
t***h@mv**mtex.co.jpEmoticonEmoticon