Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Công ty Arcon-Sunmark

Công ty Arcon-Sunmark cần tuyển lao động thời vụ:
Số lượng: 05 người
Yêu cầu: Nam, có kinh nghiệm về các công việc xây dựng.
Nhiệm vụ: Sơn sửa lại nhà máy (hàng rào và tường).
Thời gian: toàn thời gian, từ 7:30 đến 16:15; từ thứ 2 đến thứ 6; trong vòng 2 tháng.
Lao động thời vụ sẽ làm cùng với đội bảo trì của nhà máy, và tuân theo các qui tắc an toàn của công ty.
Mội thông tin xin liên hệ: Công ty Arcon-Sunmark, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.
Điện thoại: 02743.577.533
Mobile: 01273.355.788
E-mail: dyn@arcon-sunmark.com


EmoticonEmoticon