Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Công ty TNHH Ever super VN

Công ty TNHH Ever super VN
Địa chỉ: Bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 06503 798 340~1
Website:
100 vốn đầu tư của nước ngoài
- Công ty chuyên sản xuất vải dệt kim
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
.- Có kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất.- Kỹ năng ra quyết định
.- Có tuổi đời từ 20 tuổi trở lên.
Làm việc tại Bình Phước A - Bình Chuẩn - Thuận An - Bình Dương
Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ:Nguyễn Thị Hằng SDT:06503 798 340~341


EmoticonEmoticon