Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

CÔNG TY ASABA VIET NAM MANUFACTURING

CÔNG TY ASABA VIET NAM MANUFACTURING
1. Nhân Viên Kế Toán
- Tiếng Anh -Trung cấp
- Ưu tiên biết thêm tiếng Nhật
- Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt gồm: thực hiện thu, chi, lập phiếu thu chi, sổ quỹ, biên bản kiểm tra quỹ.
- Thực hiện các giao dịch rút, gửi tiền, ủy nhiệm chi và các giao dịch khác với ngân hàng.
- Hạch toán vào sổ sách, tạm ứng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế, phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí, giá vốn.
- Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
2. Nhân Viên Phiên Dịch
- Trình độ Nhật ngữ bằng N3 trở lên
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Cẩn thận, siêng năng, ham học hỏi
- Hỗ trợ công việc trong xưởng sản xuất
- Dịch các tài liệu Nhật- Việt, Việt-Nhật
- Thông dịch các cuộc họp
- Lập các báo cáo sản xuất
- Các công việc khác theo yêu cầu
Người Liên Hệ: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Địa Chỉ Liên Hệ: Đường Số 1, Kcn Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai
Email liên hệ: tongvu@asaba-vn.com
Điện thoại liên hệ: 0613514190


EmoticonEmoticon