Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

công ty secureman

Chủ Quan Xưởng Phun Sơn tuyển dụng 1 Nam tại Bình Dương.
Yêu cầu tuyển dụng:
– Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
– Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất.
– Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
– Chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ phận khác thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.
– Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn,nghiệp vụ của xưởng.
– Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng


Công ty TNHH SecureMan Việt Nam
Địa điểm nhận hồ sơ: Ms Phụng – NA3, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát
Điện thoại: :0650.3567736:0-:0650 3567739:0 – 0903617068-0938583268
Email: Ms Phụng vn.securenman123@gmail.com


EmoticonEmoticon