Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Công Ty TNHH Prestar Industrial Việt Nam

1. Tổ trưởng Đúc: 04 người
Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm đúc mặt hàng Polystone hoặc đúc tượng thạch cao, nội thất;
- Biết điêu khắc, mỹ thuật là một lợi thế;
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm;
- Năng động, trung thực; có ý chí cầu tiến;
2. Công nhân kỹ thuật Đúc: 03 người
- Có kinh nghiệm đúc nhựa.
3. Công nhân kỹ thuật Khuôn silicone: 03 người
- Có kinh nghiệm làm khuôn silicone, khuôn điêu khắc, phù điêu
- Biết điêu khắc, mỹ thuật là một lợi thế.
Phúc lợi:
Làm việc hành chính;
Lương thỏa thuận;
Phụ cấp đi lại, trách nhiệm;
Thưởng chuyên cần, năng suất;
Thưởng tháng 13;
Phép năm 14 ngày;

Công Ty TNHH Prestar Industrial Việt Nam
Lô CN7 1-2-3, Đường N5, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3,H. Tân Uyên,Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3631650, 3631642
Số Fax: (0650) 3631648EmoticonEmoticon