Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Bài giảng quản trị chất lượng sản phẩm

Chương 1 Một số vấn đề về quản trị chất lượng
Chương 2 Một số khái niệm chất lượng
Chương 3 Đảm bảo chất lượng  và cải tiến chất lượng
Chương 4 Kiểm soát chất lượng bằng thống kê
Chương 5 Vòng tròn Deming
Chương 6 Nhóm chất lượng
Chương 7 Quản trị chất lượng đồng bộ (TQM)
Chương 8 I SO 9000
Chương 9 ISO 14000


http://www.facebook.com/download/208837835970505/VanLuong.Blogspot.com_quantrichatluongsanpham.rar

1 bình luận so far

Cảm ơn những tài liệu vô cùng hữu ích trong Blog của bạn !


EmoticonEmoticon