Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Kế sách trên thương trường

 Kế 1 : Thả Bóng Bắt Mồi
Dùng một hình ảnh như người ta mong đợi hoặc  không mong đợi để đạt được một
điều lợi cụ thể  (đối kế thả mồi bắt bóng).
CHIẾU HÌNH ẢNH GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH
TẠO HÌNH ẢNH THÍCH HỢP NHƯ NGƯỜI TA MONG ĐỢI
ĐỊNH GIÁ CAO ĐỂ LẤY GIÁ CAO
DÙNG GIÁ THẤP ĐỂ LẤY GIÁ CAO
TẠO CẢM GIÁC THẦN BÍ
DÙNG GIẢ LẤY THẬT : Tào Tháo dẫn quân đi đến Uyển Thành bị thiếu nước bèn
nói “ta từng qua vùng này, phí trước có rừng mơ lớn, đi nhanh đến đó không có nước
cũng có mơ” 
Kế 2: Thả Mồi Bắt Bóng
Thả ra một điều lợi cụ thể để có một hình ảnh mong muốn.
ĐẦU TƯ CHO HÌNH ẢNH
GÂY SỰ CHÚ Ý VÀ THIỆN CẢM
TẠO HÌNH ẢNH TỐT BẰNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ
DÙNG TIỀN ĐỂ TẠO UY TÍN
UỐNG BIA KHÔNG TRẢ TIỀN
Kế 3: Phú Quý Kế
Tự tôn tạo mình lên cho người ta tin. Dựa trên tâm lý tự nhiên, sự ngưỡng mộ, tin
người có đặc điểm nổi bật.
THAY TRỜI HÀNH ĐẠO
Kế 4: Khổ Nhục Kế
Tự hành hạ thân xác mình làm cho người ta tin. Đk “phú quý kế”. Dùng sự biểu lộ
bản thân, từng trải, làm cho đối tượng đồng cảm nên mất cảnh giác.
TỰ HÀNH HẠ ĐỂ ĐƯỢC TÍN NHIỆM: khổ luyện, hạ thấp mình, làm nhục mình,
chấp nhận sự hành hạ của thể xác tinh thần.
Kế 5: Thả Tép Bắt Tôm
Đk “thả tôm bắt tép”
Chiêu dụ nhân tài
Tặng chổi để bán được sơn
Bán lỗ để câu khác 
 ..................


http://dl.dropbox.com/u/10919090/data3/VanLuong.Blogspot.com_kesachtrenthuongtruong.pdf


EmoticonEmoticon