Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Đặt mật khẩu cho USB với USB Secure

USB Secure giúp bạn hoàn toàn có thể làm chủ tất cả những gì lưu trữ trên USB hoặc các thiết bị lưu trữ chuẩn USB của bạn. Chỉ cần vài cú click chuột là mọi dữ liệu riêng tư của bạn được bảo vệ trước sự thâm nhập của người khác.

Serial:
Serial: U2-453444412-1111
Activation Key: 42F2BAD81844AC38FC5A46E2

http://dl.dropbox.com/u/10919090/data3/luong/VanLuong.Blogspot.com_usb-secure.zip

1 bình luận so far


EmoticonEmoticon