Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Câu lệnh gán và rẽ nhánh PHP

Các câu lệnh gán và rẽ nhánh trong PHP

Các câu lệnh gán và rẽ nhánh trong PHP OK, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm việc với các câu lệnh "xương sống" của một ngôn ngữ lập trình. Nếu bạn nào đã từng học qua một ngôn ngữ lập trình nào đó, thì các bạn có thể đọc lướt qua phần này.

http://goo.gl/82g9H


EmoticonEmoticon