Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Chơi nhạc giáng sinh với Words In Music Box (WimBox)

WIMBOX 1 là phiên bản gồm các bài hát chủ đề Giáng sinh, có giao diện giống như karaoke; đáp ứng các yêu cầu tập hát ngoài giai điệu chính (Soprano) các bè còn lại là Alto (nữ trầm), Tenor (nam cao) và Bass (nam trầm), gọi tắt SATB và được tập trên phần nền đệm piano (guitar, Bass...)...

Khả năng: Có thể cho phát từng bài hay phát liên tục (auto-play) như các ứng dụng chơi nhạc MP3. Cho phát lặp đi lăp lại (loop) một đoạn nhạc khó... Cho chọn tách từng bè nghe để tập hay chọn nhạc khí khác. Lên xuống tông phù hợp, chơi Trống (drums) phụ họa và thu lại (rec) lối hát diễn đạt tự do (adlibitum)...

Phần mềm chạy ngay, ko cần set up. Xem hướng dẫn sử dụng trong tập tin Wimboxhlp.chm


Link tải về:EmoticonEmoticon