Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

VietNote 2.0 - Phần mềm viết ghi chú

VietNote là một phần mềm để bạn viết tiếng Việt theo mã Unicode, nhanh chóng và đơn giản Link tải về:

http://204.152.255.6/~a2603hos/VanLuong.6x.To/VietNote.zip

1 bình luận so far

Đây là phiên bản cũ của VietNote. Bản mới của VietNote ngày 14/12/2011 đã cải tiến hơn nhiều


EmoticonEmoticon