Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất

Đây là Mẫu Bảng cân đối kế toán mẫu số B . Các bạn tải về tham khảo nha


http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_mau-bang-can-doi-ke-toan.pdf


EmoticonEmoticon