Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Tài liệu thiết kế nội thất


Cách trình bày một cảnh nội thất dùng phần mềm 3Dmax và phương pháp chiếu sáng với Vray.

http://goo.gl/Oc62N 


EmoticonEmoticon