Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Tài liệu về TCP/IP TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) là một bộ protocols (giao thức) được thiết kế để đạt hai mục tiêu chính: 1. Cho phép truyền thông qua các môi trường mạng diện rộng (Wide Area Network - WAN). 2. Cho phép truyền thông giữa các môi trường khác nhau Do đó hiểu được cái gốc của các protocols này giúp ta hiểu được sự quan trọng của chúng trong các mạng ngày nay. Lịch sử của TCP/IP Vào cuối thập niên 1960, cơ quan Advanced Research Projects Agency (DARPA) của bộ Quốc Phòng Mỹ thực hiện nhiều loạt thí nghiệm để gởi các gói dữ kiện đi mọi hướng (packet-switching) trên mạng. Hai mục tiêu chính của công tác này là: 1. Triển khai một mạng để giúp các trung tâm nghiên cứu chia sẽ các thông tin.

http://goo.gl/C8WC1


EmoticonEmoticon