Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Hành vi tổ chức - bài giảng

Đây là một số slide bài giàng môn hành vi tổ chức cho các bạn tải về . Chúc các bạn học tật thật tốt


Bài giảng gồm 4 chương

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_Hanhvitochuc.rar


EmoticonEmoticon