Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Trắc nghiệm hành vi tổ chức

Ba nhân viên từ các Phòng ban khác nhau trong tổ chức cùng đi ăn trưa thì họ có được coi là Nhóm chính thức hay không? Sai
Bạn đi làm trễ vào buổi sáng, sếp bạn cho rằng bạn ngũ dậy trễ mà không hề nghĩ rằng là do kẹt xe. Vây sếp bạn có rơi vào dạng sai lệch nào khi phán xét người khác: Sai lệch quy kết cơ bản
Biến phụ thuộc nào trong hành vi tổ chức phản ánh sự khác biệt giữa giá trị phần thưởng mà nhân viên nhân được với giá trị phần thưởng mà họ tin rằng mình nhận được: Hài lòng trong công việc
Câu phát biểu nào sau đây không đúng? Quyết định đưa ra của 1 nhóm có hiệu suất hơn quyết định của cá nhân
Có bao nhiêu biến phụ thuộc trong mô hình hành vi tổ chức trên thực tế: 5 biến
Có bao nhiều yếu tố liên quan đến yếu tố tổ chức : 6 yếu tố
Cơ cấu nào cho thấy các nhiệm vụ được tập hơp theo chức năng? Cơ cấu Ma trận
Có những người tin rằng có 1 vài phong cách lãnh đạo hiệu quả cho mọi tình huống: Sai
Để xác định Hành vi cá nhân xuất phát từ ý muốn chủ quan hay yếu tố khách quan thì chúng ta phải dựa trên các yếu tố ngoại trừ:  Nhận thức
Điểm yếu của các quyết định Nhóm đó là: Tốn nhiều thơi gian,tăng áp lực tuân thủ trong Nhóm, Trách nhiệm mơ hồ(  Cả 3)
Định nghĩa đúng về học tập bao gồm những điều sau: Ngoai trừ: Sự thay đổi diễn ra tạm thời
Giải quyết xung đột dẫn đến kết quả thẳng thắng là cách giải quyết: Hợp tác
Hài lòng trong công việc giử vai trò nào trong mô hình hành vi tổ chức: Biến phụ thuộc, Biến độc lập, Biến ngoại suy ( cả 3)
Hành vi Tổ chức giúp giải thích các vấn đề sau , ngoại trừ: cải thiện kỹ năng kỷ thuật cuả nhà quản lý
Hành vi tổ chức là 1 lĩnh vưc nghiên cứu chỉ để tìm hiểu những tác động cá nhân và nhóm lên hành vi tổ chức, từ đó cải thiện hiệu quả của tổ chức: Sai
Học thuyết nào được đưa ra để khắc phục những nhược điểm  của học thuyết Maslow? Học thuyết ERG
Khả năng, tính cách học tập là những vấn đề được nghiên cứu ở cấp độ……… của hành vi tổ chức:  Cá nhân
Khi nhân viên cảm thấy không công bằng, họ có thể phản ứng theo mấy cách: 6 cách
Khi tổ chức muốn theo đuổi chiến lược cắt giảm chi phí , thì tổ chức cần thiết kế cơ cấu theo dạng: Cơ cấu cơ học
Kiến thức của hành vi tổ chức mang lại nhiều lợi ích nhà nhà quản lí vì môn học này tập trung vào: Cải thiện năng suất và chất lượng, Giảm nhiều sự vắng mặt, tăng mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên, cải thiện kỷ năng con người của nhà quản lý ( cả 4 đều đúng)
Lý thuyết công bằng cho chúng ta thấy cá nhân không chỉ quan tâm đến phần thưởng mà họ nhận được so với công sức mà họ bỏ

..................

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_tracnghiem_hvtc.zip


EmoticonEmoticon