Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

Nội quy công ty - bảng mẫu

Mẫu nội quy công ty để các bạn tham khảo

QUI TẮC HÀNH CHÍNH    5
Điều1. Qui định thực hiện giờ làm việc hành chính:    5
1. Thời gian làm việc trong giờ hành chính như sau:    5
2. Chấm công:    5
Điều 2. Quy định hoạt động trong giờ làm việc    5
Điều 3. Qui định về trang phục trong giờ làm việc:    6
Điều 4. Quy định việc vệ sinh, an toàn trong giờ làm việc:    7
Điều 5. Quy định hệ thống phòng chống cháy nổ và nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:    7
Điều 6. Quy định về bảo vệ tài sản, bí mật công nghê, kinh doanh của Doanh nghiệp:    9
Điều 7. Quy định tiếp khách trong giờ làm việc:    9
Điều 8. Quy định về việc gọi điện thoại:    9
1. Gọi điện thoại đi:    9
2. Nhận điện thoại đến:    9
Điều 9. Sử dụng và bảo quản con dấu trong Công ty    9
Điều 10. Việc sử dụng, khai thác thông tin và lưu trữ báo chí:    10
1. Thông tin:    10
2. Báo chí:    10
Điều 11. Họp thường kỳ, họp bất thường của Ban lãnh đạo, các trưởng bộ phận và toàn Công ty:    11
Điều 12. Uỷ quyền và nhận uỷ quyền:    11
Điều 13.  Việc làm thêm giờ và thẩm quyền giải quyết:    11


http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/bvlpro/data111/VanLuong.Blogspot.Com_noi_quy_cong_ty.doc


EmoticonEmoticon