Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Chính sách thương mại của Trung Quốc


thuong mai trung quoc


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa nền kinh tế hiện nay, hội nhập và tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế không thể nào đảo ngược đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế của mình, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này. 
Tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế(WTO)- tổ chức thương mại toàn cầu lớn nhất và quan trọng nhất sẽ mang lại cho quốc gia thành viên nhiều cơ hội mới, lớn lao về mở rộng thị trường xuất- nhập khẩu, tiếp nhận những hàng hóa, dịch vụ, công nghệ kỹ thuật và quản lý, được đối xử công bằng trên thị trường thế giới, cải thiện các điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong nước. Mỗi nước khi tham gia WTO đều có một chinh sách thương mại riêng nhưng dựa trên các nguyên tắc và khuôn khổ của tổ chức.
Trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế, Trung Quốc đã vượt qua 3 trụ cột kinh tế chính đang phục hồi chậm chạp đó là Mỹ, Nhật Bản và Tây Âu về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng tăng nhanh, nhất là trên lĩnh vực thương mại. Sự thành công đó một phần là nhờ vào việc hoạch định và điều hành các chính sách của chính phủ Trung Quốc khá sát với tình hình
đất nước và trên thế giới.
Với chính sách thương mại hiện nay của mình, Trung Quốc đang dần trở thành nguồn cung cấp hàng hoá cho toàn thế giới. Điều này đã khiến cho các nền kinh tế lớn lo ngại và trở thành đề tài chính trong các cuộc thương thảo về thương mại hiện nay.
Do vậy, chúng em đã chọn vấn đề:
“ Chính sách thương mại của Trung Quốc” làm đề tài tiểu luận.


I.CÁC CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ CAM KẾT CỦA TRUNG QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH GIA NHẬP WTO
Theo lịch trình cụ thể, Trung Quốc cam kết sẽ xóa bỏ sự phân biệt đối với hàng hóa nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc, xóa bỏ hệ thống hai giá, loại bỏ các hạn chế về buôn bán, đưa vào những chính sách hành chính thống nhất, giảm thuế hoặc xóa bỏ hạn ngạch với hàng dệt may, xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan, mở cửa đối với các lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông, bưu điện, luật pháp, kế toán, dịch vụ liên quan đến máy tính, xóa bỏ kiểm soát giá, cải cách các doanh nghiệp thương mại nhà nước và cho phép các công ty nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu cũng như  phân phối hàng hóa tại Trung Quốc.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đồng ý tham gia nhiều hiệp định liên quan tới cải cách luật pháp, cấp phép nhập khẩu, và trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện nghĩa vụ với hơn 20 hiệp định WTO đa phương như GATT, Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ(GATS), hàng rào kỹ thuật đối với thương mại(TBT), các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại(TRIMS), lĩnh vực sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại(TRIPS).
-Mô hình:
Thúc đẩy xuất khẩu kết hợp với bảo hộ một cách có chọn lọc các ngành CN có lợi thế quốc gia
Chính sách thúc đẩy xuất khẩu
a)Chính sách mặt hàng:Chia làm 3 giai đoạn:
+giai đoạn 1:
Từng bước chuyển từ XK các sản phẩm thô,sơ chế trong đó chủ yếu là nông sản và khoáng sản sang XK các sản phẩm công nghiệp nhẹ,chế biến sử dụng nhiều lao động. Điển hình là lĩnh vực dệt may.
+giai đoạn 2:
Chuyển từ giai đoạn xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ nhiều lao động sang xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nặng chế tạo&hóa chất
Điển hình là ngành ô tô, lĩnh vực năng lượng- dầu mỏ.
+giai đoạn 3:
Chuyển từ XK sản phẩm công nghiệp nặng,hóa chất sang XK các sản phẩm công nghệ cao.Trong đó các mặt hàng sản xuất sử dụng nhiều lao động,mặt hàng mang tính đặc trưng dân tộc ưu tiên để XK sang thị trường các nước phát triển.Còn đối với những mặt hàng sử dụng nhiều vốn&công nghệ cao dc tập trung sx để xuất khẩu sang các nước có trình độ thấp hơn. Đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Đối với nhập khẩu:
TQ ưu tiên NK sản phẩm công nghệ như máy móc thiết bị và các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất  hàng XK
b)Chính sách thị trường:
TQ  áp dụng các biện pháp ưu tiên khuyến khích trong việc thâm nhập thị trường mới và thị truờng hiện có bằng cách XK những sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh nhằm đạt dc mục tiêu đa dạng hóa thị trường trong quan hệ TMQT nói chung và XK nói riêng
Mục tiêu đa dạng hóa được thực hiện khá thành công nhờ có sự đóng góp đáng kể của hệ thống các cơ quan thương vụ của TQ ở nc ngoài.
Định hướng về thị trường được xác định theo 2 nhóm :
+ Nhóm thị trường các nước phát triển : các mặt hàng truyền thống, tuyệt đối
+ Nhóm mặt hàng các nước có trình độ phát triển thấp hơn: Châu Á đề xuất khẩu mặt hàng công nghiệp cao

Download:

http://www.facebook.com/download/241150189395526/VanLuong.Blogspot.Com_CSTMTrungQuoc.doc


EmoticonEmoticon