Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Thơ Trần Đăng Khoa

Đây là tập thơ chứ nhiều bài thơ nổi tiếng của Trần Đăng khoa .

  Những tác phẩm nổi bật của Trần Đăng Khoa:

  •     Từ góc sân nhà em, 1968.
  •     Góc sân và khoảng trời, tập thơ, 1968, tái bản khoảng 30 lần, được dịch và xuất bản tại nhiều nước trên toàn thế giới
  •     Khúc hát người anh hùng, trường ca, 1974.
  •     Bên cửa sổ máy bay, tập thơ, 1986.
  •     Chân dung và đối thoại, tiểu luận phê bình, Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên, 1998, tái bản nhiều lần. Tác giả cho biết ban đầu đã dự kiến phát hành tập II của tác phẩm này, nhưng hiện đã gộp bản thảo vào phần I để tái bản.
  •     Bài "Thơ tình người lính biển" đã được Hoàng Hiệp phổ nhạc
  •     Đảo chìm, tập truyện - ký, đến đầu năm 2009 đã tái bản 25 lần
  •  
http://vanluong.googlecode.com/files/ThoTran%20Dang%20Khoa-VanLuong.Blogspot.Com_.pdf


EmoticonEmoticon