Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Cập nhật tài khoản CK ảo 10-12-2011


đã chốt lời FPT và IJC, SSI vẫn đang đứng giá, tổng tài sản đang đứng 44 trên sàn ảo với tỷ suất sinh lợi 1.36% từ ngày mở tài khoản ( 4/11/2011)


EmoticonEmoticon