Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Ghi chép, tài liệu, nhật ký mật với Mah Diary 2.0

Tính năng chính:
- Bảo mật nhật ký toàn diện.
- Tạo mới, mở, và lưu nhật ký một cánh dễ dàng.
- Giao diện thoáng
- Tiếng Việt.
- Nhạc nền, cài đặt font.


Link down:

http://204.152.255.6/~a2603hos/VanLuong.6x.To/luong2/setup-mahdiary.zipEmoticonEmoticon