Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Truyền thông trong xây dựng thương hiệu1. Tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu
2. Mối quan hệ giữa truyền thông và xây dựng thương hiệu
3. Nghiên cứu tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu
4. Nhận định kết quả nghiên cứu và gợi ý giải pháp vận dụng
5. Truyền thông xây dựng thương hiệu Trà Xanh Không Độ và
Hoanlong Computer

Vấn đề thương hiệu
Thương hiệu là những dấu hiệu đặc trưng dùng để nhận biết và phân biệt giữa công ty này với những công ty khác,
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để nhận biết và phân biệt một sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ và bày bán trên thị trường với sản phẩm khác.
Vấn đề truyền thông
Truyền thông là một quá trình truyền đạt những thông điệp có chủ đích,
được chia thành 02 loại: truyền thông đại chúng và truyền thông ngách.

Download:

https://sites.google.com/site/vietnammarketingclub/home/VanLuong.BlogSpot.Com_truyenthongtrongxdthuonghieu.pdf

1 bình luận so far

Bài viết có ý nghĩa như ngắn quá.Đang thèm đọc mà!!!!!!!!!!!!!!!!11


EmoticonEmoticon