Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách
Mục lục

Đặt vấn đề 2
I. Giới thiệu về FPT IS 2
1. Thông tin tổng quan về FPT IS 2
Các công ty thành viên 2
2. Tầm nhìn sứ mệnh 3
3. Mô tả hoạt động 33
II. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số thông qua mô hình 5 khoảng cách của Parasuraman. 4
1. Giới thiệu về dịch vụ chứng thực chữ ký số của FPT IS 4
2. Mô hình lý thuyết chất lượng dịch vụ 5
3. Chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số qua mô hình 5 khoảng cách 6
III. Kết luận và đề xuất giải pháp 12

Đặt vấn đề

Ngày nay hầu hết các công ty đều phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên
thị trường. Vấn đề mà các công ty cần phải đối mặt không phải là thiếu sản phẩm, dịch vụ mà là thiếu khách hàng và nhất là những khách hàng trung thành. Hơn nữa, những khách hang trung thành tạo ra một khoản lợi nhuận rất lớn cho công ty. Nhiều công ty đã xem khách hàng trung thành là lợi thế cạnh tranh của họ. Vì thế việc tiến hành nghiên cứu làm thế nào để thu hút càng nhiều khách hàng và biến họ thành khách hang trung thành là một mục tiêu quan trọng của các công ty. Đặc biệt , để tiến hành nghiên cứu này thì bước đầu tiên quan trọng nhất chính là việc giải quyết vấn đề làm thế nào để thu hẹp hay xóa bỏ các khoảng cách giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ- điện tử- viễn thông cũng vậy, sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp rất lớn, khách hang trung thành là một tài sản lớn đối với họ. Việc sử dụng chữ ký số hiện nay đang được phổ biến mở rộng, nó giúp các khách hàng là doanh nghiệp chủ động trong các giao dịch với thuế, giảm được các chi phí in ấn  và thời gian đi lại… ngoài ra các lưu trữ cũng được đảm bảo an toàn… Tuy nhiên đây lại là loại hình mới ứng dụng nên các doanh nghiệp vẫn còn nhiều e dè trong quá trình triển khai để phổ biến sản phẩm với khách hang, làm sao để thu hút khách hang nhiều nhất và hiệu quả nhất.
Để giải quyết vấn đề này, hãy cùng nhóm chúng tôi nghiên cứu chất lượng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT thông qua mô hình 5 khoảng cách để hiểu hơn về FPT cũng như những nỗ lực họ đem lại cho khách hàng nhằm thu hẹp 5 khoảng cách của Parasureman.

I. Giới thiệu về FPT IS
     1. Thông tin tổng quan về FPT IS
Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FPT Information System – FPT IS) là thành viên của tập đoàn FPT. Hiện tại, FPT IS là công ty cổ phần với 8 công ty thành viên và 1 liên doanh với Nhật Bản.
Các công ty thành viên
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Ngân hàng - Tài chính FPT (FPT IS Bank)
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Viễn thông và Dịch vụ công FPT (FPT IS TES)
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FSE FPT (FPT IS FSE)
Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FPT IS ERP)
Công ty TNHH Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS Services)
Công ty TNHH Giải pháp Tài chính công FPT (FPT IS PFS)
Công ty TNHH Phát triển Phần mềm FPT (FPT IS Soft)
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT Miền nam (FPT IS South)
Liên doanh TELEHOUSE Vietnam
Tên viết tắt: FPT IS
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Đỗ Cao Bảo
Tổng Giám đốc: Dương Dũng Triều
Nhân sự:2,000 (tính đến thời điểm 31/12/2010)
Vốn điều lệ:446,600,000,000 VNĐ
Địa chỉ website công ty: http://www.fis.com.vn
Trụ sở: 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
     2. Tầm nhìn sứ mệnh
FPT IS mong muốn trở thành công ty toàn cầu, dẫn đầu ASEAN về phát triển phần mềm ứng dụng, dịch vụ CNTT và tích hợp hệ thống. Nâng sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam lên tầm quốc tế. Phấn đấu đem lại cuộc sống hạnh phúc, giàu có cho toàn bộ cán bộ, đóng góp cho đất nước và công đồng.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar/VanLuong.Blogspot.Com_ChuKySo.docEmoticonEmoticon