Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Chuyển PDF sang Word


chuyen doi pdf


Adobe.Acrobat.Pro.X là một phần mềm cực kì chuyên nghiệp có thể chuyển đổi dễ dàng từ định dạng PDF sang DOC và ngược lại

Cài đăt:
Chạy file setup.exe chọn skip rồi NEXT (đợt xíu) Finish > OK > NEXT > đến đây máy sẽ đòi nhập serial number ( Về thư mục giải nén chạy file keygen.exe Chọn Adobe acrobat Pto X v10.x rồi copy cái serial vào phần serial key đang cài ) > tích vào complete và NEXT > NEXT > Install Đợi tý . cuối cùng là Finish
Chú ý: Nếu đang sử dụng phần mềm đòi key lại chạy file KEYGEN để lấy lại KEY

Tải về:

http://goo.gl/8oOblEmoticonEmoticon