Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Đổi đuôi FLV sang MP4

Đổi đuôi FLV sang MP4
FLV to AVI MPEG WMV 3GP MP4 iPod Converter là phần mềm có chức năng đổi từ đuôi FLV sang MP4


Đổi đuôi FLV sang đuôi 3GP, MP4, AVI, MPEG, WMV, iPod ...

FLV to AVI MPEG WMV 3GP MP4 iPod Converter là một phần mềm chuyển đổi FLV chuyên nghiệp, nó có thể chuyển đổi Video Flash sang các định dạng khác như: FLV sang AVI, FLV sang MPEG, FLV sang WMV, FLV sang MP4.

FLV to AVI MPEG WMV 3GP MP4 iPod Converter còn hỗ trợ chuyển đổi tập tin FLV sang các định dạng video phổ biến bao gồm AVI, MPEG, WMV, DivX, XviD, ASF, 3GP, MP4, iPod, PSP, Zune và chuyển đổi FLV sang các định dạng âm thanh : MP3, WMA và WAV.Chuyển đổi Youtube FLV sang iPod, Youtube FLV sang MP3, Youtube FLV sang MPEG.


Download:


http://goo.gl/FN3w6


EmoticonEmoticon