Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Phân tích lợi thế cạnh tranh của đồ gỗ Việt Nam so với Trung Quốc khi xuất khẩu sang Mỹ


đồ gỗ Việt Nam
  

  Trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Tỉ trọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ vẫn có những bước phát triển rõ rệt, đóng góp không nhỏ vào sự gia tăng khả năng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành gỗ còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh với các quốc gia khác. Trong đó cóTrung Quốc, một quốc gia lớn và mạnh trong ngành hàng này.
    Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ hàng đầu thế giới. Năm 2010, giá trị nhập khẩu đạt trên 80 tỷ USD. Với đặc trưng là quy mô lớn, nhu cầu cao và những đòi hỏi khắt khe của thị trường này, liệu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế hay không?
    Nhóm  nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam, những đặc trưng của thị trường Hoa Kỳ. Qua đó, áp dụng mô hình kim cương của Micheal Porter để phân tích lợi thế cạnh tranh gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam so với Trung Quốc tại thị trường Hoa Kỳ.
    Với lượng thông tin, phân tích, đánh giá còn hạn chế. Bên cạnh đó là áp lực về thời gian cũng như những khó khăn về mặt ngôn ngữ Việt, Hoa, Anh nên bài tiểu luận còn nhiều thiếu sót. Nhóm hi vọng nhân được sự nhận xét và đóng góp từ cô để nhóm ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tình hình chung ngành gỗ xuất khẩu của thị trường Việt Nam 1
1.1 Tình hình xuất khẩu chung của ngành gỗ Việt Nam         1
1.2 Các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam  3
1.3 Nguồn nguyên liệu gỗ của Việt Nam    4
2. Tình hình nhập khẩu gỗ của Hoa Kì  6
2.1. Quy mô thị trường gỗ tại Hoa Kì      6
2.2. Những luật định của thị trường Hoa Kì  6
2.2.1. Vấn đề chung về hải quan  6
2.2.2. Vấn đề chung về Thuế và thuế nhập khẩu  7
2.2.3. Vấn đề chung về Chứng chỉ/ tiêu chuẩn Mỹ và quy tắc dán nhãn  8
2.3. Thị hiếu tiêu dùng hàng gỗ của Hoa Kì  9
2.4. Tình hình nhập khẩu gỗ của Hoa Kì  11
3. Phân tích lợi thế cạnh tranh gỗ Việt Nam so với gỗ Trung Quốc tại thị trường Mỹ 13
3.1. Yếu tố thâm dụng 13
3.1.1 Yếu tố cơ bản  13
3.1.2 Yếu tố tăng cường  16
3.1 Yếu tố nhu cầu  20
3.2 Các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan 27
3.2.1 Mô tả các ngành công nghiệp hỗ trợ 27
3.2.2 Một số tiến bộ của ngành công nghiệp hỗ trợ của hai nước  27
3.3 Năng lực cạnh tranh của chiến lược quốc gia  30
3.3.1 Chiến lược xuất khẩu quốc gia của ngành gỗ Việt Nam 30
3.3.2 Các công ty điển hình có khả năng đại diện thị trường 31
3.3.2.1 Công ty đại diện cho Việt Nam 31
3.3.2.2 Công ty đại diện cho Trung Quốc 37
3.4 Các yếu tố từ môi trường bên ngoài 40
3.4.1 Sự tác động của các cơ hội – nguy cơ 40
3.4.2 Sự tác động của chính phủ 43
PHỤ LỤC

Download:

 


EmoticonEmoticon