Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

PR thực hành


Chương trình
CHƯƠNG 1: Tổng quan về ngành quan hệ công chúng

CHƯƠNG 2: Hành nghề quan hệ công chúng
CHƯƠNG 3: Thực tiễn hoạt động PR và xu hướng PR hiện đại

CHƯƠNG 4: Truyền thông cá nhân và cách nhìn mới về PR
Tiểu luận và thi

PR trên thế giới

Cha đẻ của PR hiện đại: Edward Berneys (1891-1995)
Quảng bá lý thuyết của Freud tại Mỹ
Nổi tiếng với việc sử dụng gián tiếp cơ quan thứ ba làm phương tiện truyền tải thông tin cho khách hàng
Khách hàng: Tổng thống Calvin Coolidge, Procter & Gamble, CBS, the United Fruit Company, the American Tobacco Company, General Electric, Dodge Motors…


Ivy Lee (1877-1934)
Tuyên bố nguyên tắc (Declaration of Principles) (1906)


Các hoạt động PR điển hình

Các chiến dịch vận động tranh cử

Các chiến dịch lobby chính sách, luật
Các hoạt động môi trường

Hoạt động PR của các doanh nghiệp

Hoạt động PR của cá nhân (chính trị gia, nghệ sỹ…)

Các tổ chức PR:
Public Relations Consultancy Association (PRCA ),
UK
Chartered Institute of Public Relations (CIPR),
UK
Public Relations Society of America (PRSA), USA

Các công ty PR tiêu biểu tại Việt Nam


AVC

Galaxy PR

Việt Gate

Hong Thuy

Le Bros

Pioneer

Scarlet

T&A 

DOWNLOAD:


HoặcEmoticonEmoticon