Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Bài giảng tài chính hành vi

tai chinh hanh vi


Bài giảng tài chính hành vi

Nền tảng tài chính I:
LÝ THUYẾT HỮU DỤNG KỲ VỌNG
Kinh tế học chuẩn tắc (tân cổ điển)

Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng
Thái độ đối với rủi ro

Nghịch lý Allais

Hướng đi mới: Lý thuyết triển vọng


1. Kinh tế học tân cổ điển (chuẩn tắc)

Cá nhân, doanh nghiệp luôn nỗ lực tối ưu hóa khi đối mặt với những hạn chế nguồn lực.

Giá trị (giá cả) của 1 tài sản được xác định ở các thị trường tùy theo cung-cầu.

Các giả định cơ bản về con người:
    -  sự ưa thích hợp lý (rational)
    -  tối đa hóa mức hữu dụng
    -  ra quyết định dựa trên tất cả thông tin liên quan.

Download:

https://www.box.com/s/256f158ab156d71bb0d0


EmoticonEmoticon