Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Mối quan hệ ASEAN và Việt Nam

asean viet namThành lập ASEAN
  - ASEAN chính là Hiệp hội Đông Nam Á thành lập ngày 08/08/1967.
  - Là liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của 10 nước trong khu vực Đông Nam Á.
 - Việt Nam gia nhập vào ASEAN vào tháng 07/1995 tại thủ đô Brunei.


      Việt Nam gia nhập ASEAN là một sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn vì đã chính thức khép lại thời kỳ chia rẽ của khu vực Đông Nam Á, mở ra thời kỳ mới, thời kỳ các quốc gia trong khu vực cùng chung sức với nhau xây dựng một Đông Nam Á hoà bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.


Việt Nam đã tham gia các chương trình và dự án hợp tác ASEAN trên 5 lĩnh vực: khoa học-công nghệ, môi trường, y tế, văn hoá-thông tin, phát triển xã hội.
Việt Nam đã tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và trở thành 1 trong những nước sáng lập Diễn đàn này.
Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của Hiệp hội, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997.
    Như vậy, trong suốt thời gian tham gia Hiệp hội, Việt Nam đã hoạt động nhiệt tình, đưa ra nhiều sáng kiến mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nhằm khắc phục những mặt yếu kém, trì trệ, thúc đẩy hợp tác khu vực phát triển.

Download:

https://www.box.com/s/9f8c34653fa992bbf5f0


EmoticonEmoticon