Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Các câu lệnh trong Run
Run là một ứng dụng trong win với nhiều chức năng hữu dụng mà chúng ta có thể chưa phát hiện hết. Run giúp chúng ta chạy một cách nhanh chóng các chương trình sâu bên trong máy mà chúng ta khó tìm thấy. Bởi vậy, hôm nay mình post bài này để các bạn tham khảo và sử dụng có hiệu quả chức năng này của win.

◘ dxdiag->Mở DirectX Diagnostic Tool(xem cấu hình hệ thống,xem phiên bản windows...)
◘ msconfig->Mở System Configuration Utinity(tiện ích cấu hình hệ thống : như cho phép hay không cho phép 1 chuơg trình khởi động cùng windows khi bật máy....)
◘ winver -- Sử dụng để kiểm tra phiên bản của HĐH đang sử dụng.
◘ taskmgr -- Mở bảng chương trình quản lý tác vụ.
◘ write -- Sử dụng để mở WordPad.

◘ regedit -- Chỉnh sửa Registry.
◘ gpedit.msc -- Group Policy(Chính sách nhóm)
◘ appwiz.cpl -- Add or Remove Programs(Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình)
◘ explorer-- Mở Windows Explorer(Chương trình quản lý file và thư mục của Windows).
◘ Conf->Cài đặt,chạy NetMeeting(Cài ra để cho phép thiết lập 1 mạng để hội thảo,hội nghị, chát chít...qua mạng LAN hoặc Internet)

◘ regwiz -- Đăng ký.
◘ win ipcfg -- Hiển thị cấu hình IP.
◘ winWord -- Sử dụng để mở chương trình Microsoft Word.
◘ sfc /scannow -- Kiểm tra tập tin hệ thống.
◘ sndrec32 -- Mở chương trình ghi âm.

◘ shutdown -- Sử dụng để tắt máy vi tính.
◘ spider -- Sử dụng để mở trò chơi Spider Solitare.
◘ sndvol32 -- Mở bảng điều chỉnh âm lượng.
◘ sysedit -- Chỉnh sửa tập tin khởi động.
◘ telephon.cpl -- Sử dụng để cấu hình những tuỳ chọn của Modem.

◘ telnet -- Chạy chương trình Telnet.
◘ winchat -- Sử dụng để chat với Microsoft.
◘ wmplayer -- Sử dụng để chạy chương trình Windows Media Player.
◘ wab -- Sử dụng để mở cửa sổ Address Book.
◘ wupdmgr -- Liên kết tới website cập nhật của Microsoft.
EmoticonEmoticon