Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Chiến lược marketing bánh trung thu Kinh Đô


banh trung thu kinh do


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU: 1
Chương 1: Tổng quan về tập đoàn Kinh Đô 2
1.1 Giới thiệu về công ty Kinh Đô 2
1.2 Lịch sử thành lập 2
1.3 Quá trình phát triển 3
1.4 Tầm nhìn – sứ mệnh của công ty 4
1.5 Các sản phẩm 5
1.6 Các công ty thành viên 5
1.7 Thành tựu 6
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh và cơ hội 7
2.1 Phân tích tình huống: 7
2.1.1 Phân tích môi trường vi mô: 7
2.1.2 Phân tích vĩ mô: 13
2.2 Phân tích cơ hội ( Ma trận SWOT): 18
Chương 3: Chiến lược Marketing cho bánh trung thu Kinh Đô 20
3.1 Chiến lược Marketing: 20
3.1.1 Chiến lược Porter: 20
a. Sức mạnh nhà cung cấp: 20
b. Sản phẩm thay thế: 21
c. Rào cản của các công ty gia nhập ngành: 21
d. Sức mạnh khách hàng: 21
e. Mức độ cạnh tranh 22
3.2 Mục tiêu marketing: 23
3.3 Định vị sản phẩm bánh trung thu của tập đoàn Kinh Đô: 24
3.4 Phân tích hoạt động Marketing của Bánh Trunh Thu (4P) 29
3.4.1Chiến lược sản phẩm (Product) 29
3.4.2Chiến lược phân phối (Place) 31
a. Kinh Đô xây dựng kênh phân phối đa dạng và rộng khắp: 31
b. Đại lý -  kênh tiêu thụ chính 33
c. Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối 33
d. Chiến lược phân phối Bánh Trung Thu 33
3.4.3 Chiến lược xúc tiến hỗn hợn (Promotion) 35
a.  Khuyến mãi: 35
b. Quảng cáo: 35
c. Tổ chức sự kiện: 36
3.4.4 Chiến lược Giá (Price) 37
Chương 4: Đánh giá hiệu quả tài chính của chiến lược 39
KẾT LUẬN 41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42

Tâp đoàn Kinh Đô là một tập đoàn lớn chuyên sâu về lĩnh vực sản xuất và cung cấp bánh kẹo cho thị trường Việt Nam rất danh tiếng hơn 10 năm qua. Mặt hàng bánh kẹo của Kinh Đô được khách hàng Việt Nam cũng như quốc tế yêu thích. Mặt hàng bánh trung thu rất được người Việt ưa chuộng và nó rất quan trọng gắn với nét truyền thống văn hóa của dân tộc. Nắm bắt được những nhu cầu của khách hàng Kinh Đô đã cho ra sản phẩm bánh trung thu với quá trình phân tích môi trường kinh doanh, cơ hội, phân tích SWOTT, định vị sản phẩm, chiến lược Porter, phối hợp phức hệ Marketing, cuối cùng Kinh Đô đã thành công tạo dựng nên 1 sản phẩm bánh trung thu đi sâu vào lòng khách hàng. Qua những phân tích trên nhóm đã tổng hợp và rút ra nhận xét, đánh giá hiệu quả tài chính của mặt hàng bánh trung thu .Kết quả là Kinh Đô kinh doanh với hiệu quả rất cao cho thấy sự thành công của sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô được xem là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bánh trung thu ở Việt Nam.1 bình luận so far

Cảm ơn rất nhiều vì đã đăng bài viết.


EmoticonEmoticon