Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Chiến lược sản xuất quốc tế công ty Panasonic


logo panasonic


Vài nét sơ lược về bài làm:
Nhóm đã chọn công ty Panasonic, một công ty đa quốc gia kinh doanh trong lĩnh vực điện tử. Nhóm sẽ phân tích cách thức tổ chức các hoạt động R&D, định vị sản xuất, các quyết định nguồn lực cùng với hoạt động logistic của công ty Panasonic để làm rõ chiến lược sản xuất quốc tế của công ty này.

MỤC LỤC
A. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY PANASONIC
Triết lý kinh doanh
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
B. CƠ SỞ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT
Chiến lược kinh doanh quốc tế
Giai đoạn trước năm 2001
Giai đoạn sau năm 2001
Chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh
C. CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT QUỐC TẾ CỦA PANASONIC ( MATSUSHITA )
R&D toàn cầu
Giai đoạn từ cuối năm 1970 đến đầu những năm 80
Giai đoạn từ sau những năm 1980 đến năm 1995
Giai đoạn từ năm 1995 đến 2000
Giai đoạn từ năm 2000 đến nay
Định vị sản xuất của Matsushita
Sơ lược quá trình phát triển toàn cầu của Tập đoàn nguyên liệu điện tử
Các giai đoạn phát triển về sản xuất của công ty Panasonic
Đinh vị sản xuất
Phương thức tiến hành chiến lược sản xuất quy mô toàn cầu
Nguồn lực sản xuất
Chiến lược quyết định nguồn lực
Cơ sơ lựa chọn chiến lược
IV.  Logistic
 Chuỗi cung ứng cơ bản trong hệ thống phân phối hàng điện tử gia dụng
Hệ thống logistic của tập đoàn Matsushita
a. Công ty con Matsushita Logistics
b. Liên doanh chiến lược TMD
Chiến lược quản trị chuỗi cung ứng
a.  Mục tiêu: bán cho khách hàng cuối cùng
b. Quản lý bằng các phần mềm công nghệ tiên tiến
i)  Kết quả tích cực
ii) Thách thức đang chờ đợi

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_Panasonic.doc


EmoticonEmoticon