Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Kế hoạch kinh doanh mở quán nhậu


quan nhau1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................................................................... 1
2. Kế hoạch kinh doanh ............................................................................................................................................ 1
2.1. Giới thiệu về quán ......................................................................................................................................... 1
2.2. Nhiệm vụ ........................................................................................................................................................... 1
2.3. Mấu chốt để thành công .............................................................................................................................. 2
3. Phân tích thị trường .............................................................................................................................................. 2
3.1. Đối tượng khách hàng: ................................................................................................................................ 2
3.2. Tìm hiểu thị trường dựa trên ma trận SWOT ................................................................................... 3
4. Sản phẩm và dịch vụ: ............................................................................................................................................ 6
5. Chiến lược kinh doanh:........................................................................................................................................ 7
5. 1. Chiến lược Marketing-Mix ........................................................................................................................ 7
5.2. Chính sách bán hàng: ................................................................................................................................. 10
6. Tính khả thi của dự án ....................................................................................................................................... 11
6.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................................................ 11
6.1.1. Vốn đầu tư .............................................................................................................................................. 11
6.1.2. Chi phí ...................................................................................................................................................... 11
6.1.3. Nhân lực: ................................................................................................................................................. 12
6.1.4. Doanh thu ............................................................................................................................................... 12
6.2. Hoạch định dòng tiền ................................................................................................................................. 13


Download;

https://www.box.com/s/dc24beebc4222456a56e6 bình luận

bạn ơ có thể cho minh xin file lập dự án kinh doanh quán nhậu được không minh đang rất cần file word và file powerpol

bạn ơ có thể cho minh xin file lập dự án kinh doanh quán nhậu được không minh đang rất cần file word và file powerpol

ban luong oi chi giup minh tính khau hao tai san co dinh sau thanh ly nha minh can gap ban co the gui qua minh lien duoc khong

khấu hao tscđ sau thanh lý tức là bạn lấy nguyên giá mua ban đầu trừ đi cho giá trị còn lại khi thanh lý (ước tính, phụ thuộc vào dòng đời dự án của bạn) sẽ ra đc giá trị sd trong kỳ, sau đó đm chia cho số năm sử dụng theo dự án là đc

A oi cho e xin file ke hoach dc ko a.e la sv dag lam btap nay.a gui cho e voi.thanks a😊

ban oi..ban gui cho minh file nay wa mail nguyenthithuphuong10qt111@gmail.com duoc hk ban.cam on ban nhieu


EmoticonEmoticon