Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

SMS Flash

SMS Flash


Nhắn tin SMS dạng FLASH


Đây là phần mềm giúp hiện sms dạng Plash. Nghĩa là: Tin nhắn sau khi đọc sẽ tự động biến mất nếu ta không chọn save

https://www.box.com/s/8914090537d11bde640f


EmoticonEmoticon