Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Adfree 0.8.43 - Gỡ bỏ quảng cáo

Adfree


Phần mềm gỡ bỏ các dòng quảng cáo rất khó chịu trong các ứng dụng và game miễn phí trên Market.

https://www.box.com/s/b972024ab8139aacac30EmoticonEmoticon