Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Các tiêu chí đánh giá,duy trì website

website
websiteCác tiêu chí đánh giá,duy trì wedsite
   Việc đánh giá một wedsite luôn phải dựa trên mục tiêu xây dựng wedsite của doanh nghiệp và phản hồi từ khách hàng. Đó là hai tiêu chí quan trọng nhất  để xem xét một wedsite có thành công hay không.Mục đích của doanh nghiệp trong quá trình thành lập wedsite có thể biến đổi tùy theo nhu cầu thị trường và định hướng của doanh nghiệp,không phải cứ wedsite không đúng mục tiêu ban đầu thì là thất bại. Điều cốt lõi vẫn là phản ứng và sự đón nhận của khách hàng,bởi xét cho cùng wedsite chính là một “sản phẩm” của doanh nghiệp đưa tới cho khách hàng. Mỗi loại wedsite có một số các tiêu chí đánh giá riêng,theo từng công ty,từng tổ chức.Và sau đây em xin giới thiệu một số tiêu chí đánh giá wedsite của một số tổ chức đã được cộng nhận rộng rãi và uy tín ( Vụ thương mại điệ tử  - Bộ thương mại và Google )
Các tiêu chí đánh giá Wedsite (Vụ thương mại điện tử - Bộ thương mại)
Phương pháp đánh giá và xếp hạng
1. Các tiêu chí đánh giá
            Mỗi website sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
Tiêu chí Nội dung Trọng số (điểm)
1 Các yếu tố kỹ thuật 20
2 Những nội dung cần công bố 30
3 Phương thức kinh doanh 30
4 Giải quyết tranh chấp và bảo mật thông tin 20
  Tổng cộng 100
          Ghi chú:
          - Trọng số của mỗi tiêu chí phản ánh tỷ lệ giữa điểm tối đa đạt được của mỗi tiêu chí và tổng số điểm tối đa của tất cả các tiêu chí là 100 điểm. Trọng số biểu thị mức độ quan trọng của tiêu chí đánh giá.
          Điểm của mỗi tiêu chí được tính toán dựa vào việc tính điểm cho từng nội dung của tiêu chí.
Tiêu chí 1: Các yếu tố kỹ thuật
1. Thời gian tải website bằng modem thông thường
2. Cấu trúc website
3. Bố trí các liên kết trong website
4. Công cụ tìm kiếm nội bộ website
5. Thống kê Traffic Rank của www.alexa.com
Tiêu chí 2: Những nội dung cần công bố
1. Thông tin liên hệ và giới thiệu về chủ website
2. Các điều kiện và điều khoản quy định cách thức kinh doanh trước khi tiến hành giao dịch
3. Thông tin giới thiệu, mô tả về hàng hóa, dịch vụ
4. Thông tin về chi phí, giá cả, lệ phí
Tiêu chí 3: Phương thức kinh doanh
1. Cho phép khách hàng xem xét, điều chỉnh đơn đặt hàng
2. Xác nhận các đơn đặt hàng
3. Hệ thống thanh toán an toàn, dễ sử dụng
4. Giao hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và điều kiện thỏa thuận
Tiêu chí 4: Giải quyết tranh chấp và bảo mật thông tin
1. Chính sách riêng cho việc xử lý và giải quyết khiếu nại, tranh chấp
2. Chính sách bảo vệ thông tin của khách hàng
2. Cách tính chỉ số xếp hạng
- Từng nội dung của các tiêu chí được cho điểm từ 0 đến 3, 0 là kém nhât, 3 là tốt nhất
- Từ điểm của từng nội dung sẽ tính ra điểm của từng tiêu chí theo công thức:
Tci = (Ti1 + Ti2 + ...Tp)/(3*p)
trong đó Tci là tiêu chí i; Ti1, Ti2… là nội dung của Tci, p là số nội dung.
- Chỉ số đánh giá (điểm) của một website được tính tổng hợp từ các điểm của các tiêu chí theo công thức. Chỉ số đánh giá tính theo điểm 100
ChiSoDanhGiaWeb= Tc1*Ts1 + Tc2*Ts2 + Tc3*Ts3 + Tc4*Ts4
trong đó Tsi là trọng số của tiêu chí i.
Mục tiêu
- Quảng bá các website TMĐT uy tín của Việt Nam
- Định hướng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng tích cực tham gia TMĐT
- Hỗ trợ các cơ quan hoạch định chính sách về TMĐT
- Thúc đẩy TMĐT Việt Nam phát triển

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_Website.rar


EmoticonEmoticon