Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Chiến lược kinh doanh của mỹ phẩm Avon


mỹ phẩm Avon


I. Giới thiệu tổng quát về công ty mỹ phẩm Avon
Lịch sử thành lập công ty mỹ phẩm Avon
Sứ mạng hoạt động của công ty mỹ phẩm Avon
Nhiệm vụ của Avon
Các giá trị của Avon
II. Phân tích môi trường kinh doanh của Avon
Môi trường vĩ mô
Môi trường tác nghiệp
III. Hoạt động kinh doanh của công ty mỹ phẩm Avon
Đối tượng khách hàng
Chiến lược kinh doanh
Hoạt động Marketing
Chính sách đối với đại diện bán hàng
Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiêu dùng
Hoạt động quảng bá thương hiệu
Ma trận SWOT
IV. Những đánh giá và nhận xét về hoạt động bán hàng của công ty mỹ phẩm Avon
V.  Những kiến nghị và giải pháp


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Năm 1886 David H. McConnell sáng lập Công Ty California Perfume tại Hoa Kỳ,kinh doanh nước hoa mang tên Little Dot Perfumes với 5 mùi hương khác nhau.
Năm 1896 Công Ty California Perfume phát hành cuốn Catalogue đầu tiên vào ngày 02/11
Năm 1897 Công Ty California Perfume xây dựng phòng thí nghiệm đầu tiên tại Suffern, New York.
Năm 1906 Quảng cáo đầu tiên xuất hiện trên Tạp Chí Good Housekeeping.
Năm 1914 Mở rộng phạm vi họat động quốc tế sang Montral, Canada
Năm 1939 Công Ty California Perfume đổi tên chính thức thành Công Ty Mỹ Phẩm Avon.
Kể từ thời gian đó, công ty mỹ phẩm Avon mở rộng hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia trên thế giới như: châu Mỹ La Tinh, châu Âu, châu Á
Năm 2004 chính thức có mặt tại Việt Nam


Download:

https://www.facebook.com/download/1441342726095332/VanLuong.Blogspot.Com_Avon.pptEmoticonEmoticon