Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Chiến lược marketing quốc tế của tập đoàn L’Oréal


L'OREAL
L'OREALMỤC LỤC .............................................................................................................. 2
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 3
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN L’ORÉAL ................................... 4
  I/   Tập đoàn L’Oreal .......................................................................................... 5
  II/  Giá trị thương hiệu........................................................................................ 6
  III/ Chiến lược kinh doanh quốc tế của L’Oréal .................................................. 7
CHƢƠNG II: L’ORÉAL TẠI TRUNG QUỐC ................................................... 9
  I/ Chiến lược xâm nhập thị trường Trung Quốc của L’Oréal ............................ 10
  II/ Chiến lược marketing quốc tế của L’Oréal................................................... 11
    1/ Chiến lược sản phẩm ............................................................................... 12
    2/ Chiến lược giá ......................................................................................... 14
    3/ Chiến lược phân phối .............................................................................. 15
    4/ Chiến lược chiêu thị ................................................................................ 16
CHƢƠNG III: L’ORÉAL TẠI VƢƠNG QUỐC ANH ..................................... 20
  I/ Chiến lược xâm nhập thị trường Vương quốc Anh của L’Oréal .................... 20
  II/ Chiến lược marketing quốc tế của L’Oréal tại Vương quốc Anh .................. 21
    1/ Chiến lược sản phẩm ............................................................................... 21
    2/ Chiến lược giá ......................................................................................... 25
    3/ Chiến lược phân phối .............................................................................. 26
    4/  Chiến lược chiêu thị ............................................................................... 29
        a/ Quảng cáo ........................................................................................... 29
        b/ Quan hệ công chúng ............................................................................ 32
Chiến lược marketing toàn cầu    GVHD: Th.S Quách Thị Bửu Châu
Trang 3

CHƢƠNG IV: THÀNH CÔNG CỦA L’ORÉAL TẠI THỊ TRƢỜNG TRUNG
QUỐC VÀ VƢƠNG QUỐC ANH ...................................................................... 34
  I/ Thành công tại Trung Quốc .......................................................................... 34
  II/ Thành công tại Vương Quốc Anh ................................................................ 35
CHƢƠNG IV: SO SÁNH THỊ TRƢỜNG TRUNG QUỐC VÀ VƢƠNG QUỐC
ANH   ................................................................................................................... 36
  I/ Chiến lược xâm nhập .................................................................................... 36
  II/ Chiến lược marketing quốc tế ...................................................................... 37
KẾT LUẬN .......................................................................................................... 42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 43

LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường mỹ phẩm thế giới đã và đang là một thị trường mang lại doanh thu
cao cho các  doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Mức sống của người dân  ở
những nước phát triển lẫn những nước có nền kinh tế mới nổi đang được nâng cao, họ
quan tâm nhiều hơn đến sắc đẹp lẫn hình ảnh bên ngoài và sẵn sàng chi nhiều tiền hơn
để  được  thỏa  mãn  những điều đó. Vì vậy,  tốc độ  tăng trưởng  của  ngành  này  luôn  ở
mức hai con số mỗi năm, và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc đua chiếm
lấy “phần nhiều của  chiếc bánh”  giữa các công ty xuyên quốc  gia trở nên  khốc liệt
hơn. Để  khách  hàng  ở  các nước  nhận  biết được  sự  có  mặt  của  công  ty  và  chọn  sản
phẩm của công ty thay vì sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, mỗi công ty cần phải có
một chiến lược marketing quốc tế hiệu quả. Chiến lược đó cần phải dung hòa được lợi
ích mong đợi của công ty với nhu cầu, văn hóa và truyền thống ở quốc gia mà mình
nhắm tới. Một trong những công ty thực hiện rất tốt sự dung hòa này chính là L’Oréal.
Công  ty  mỹ phẩm đến từ Pháp này đã có những chiến lược  marketing  khác nhau  và
cực kì hiệu quả cho mỗi quốc gia khác nhau, nhờ thế doanh thu của công ty luôn tăng
trưởng cao ở những thị trường mà nó đi qua.
Do đó, đề tài “Phân tích chiến lược marketing quốc tế của tập đoàn L’Oréal”
được thực hiện  với  mục đích làm rõ hơn nữa chiến lược  marketing của L’Oréal trên
hai thị trường lớn của hai châu lục là thị trường Trung Quốc và Vương quốc Anh. Qua
đó, phân tích sự giống và khác nhau của chiến lược marketing được thực hiện ở hai thị
trường này dưới góc độ một nhà kinh doanh quốc tế, đồng thời rút ra những bài học
kinh nghiệm để phục vụ cho công việc sau này.
  Nhóm tiểu luận xin chân thành cảm ơn sự gíp đỡ và hư ớng dẫn của Cô trong
quá trình thực hiện bài nghiên cứu này . Song, do kiến thức và nguồn số liệu còn hạn
chế nên khó tránh khỏi những sai sót, nhóm mong nhận được sự nhận xét và
 góp ý của Cô.

Download:


EmoticonEmoticon