Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Chiến lược mở rộng xuất khẩu điều vào thị trường Mỹ


xuat khau dieu


Phần mở đầu 2
Phần nội dung 3
Chương I: Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm 3
1.1 Giới thiệu vắn tắt về doanh nghiệp Vinalimex 3
1.2 Giới thiệu về sản phẩm và các đặc điểm sản phẩm
1.3 Lý do ban đầu chọn mở rộng tại thị trường Mỹ 4
Chương II: Giới thiệu thông tin thị trường 5
2.1 Các yếu tố môi trường chung 5
2.2 Các yếu tố môi trường kinh doanh cụ thể 6
Chương III: Phân tích SWOT 8
3.1 Các mặt mạnh 8
3.2 Các mặt yếu 8
3.3 Cơ hội 9
3.4 Thách thức 9
Chương IV: Chiến lược xuất khẩu giai đoạn 2012 – 2014 11
4.1 Chiến lược sản phẩm 11
4.2 Chiến lược phân phối 13
4.3 Chiến lược xúc tiến 15
4.4 Chiến lược giá 16
4.5 Tổ chức thực hiện 18
Phần kết luận 20
Danh mục tham khảo 21
PHẦN MỞ ĐẦU

Ngày nay thị trường thế giới đang mở ra nhiều triển vọng lớn, cùng với chính sách mở cửa của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản xuất khẩu phát triển. Kinh nghiệm của các nước đi trước cộng với lợi thế của mình, Việt Nam đã chọn xuất khẩu nông sản là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hạt điều được coi là một trong 10 nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Dù xâm nhập thị trường điều thế giới muộn hơn các “lão thành” Ấn Độ, Brazin, Tanzania… với hàng trăm năm kinh nghiệm trong ngành, nhưng ngành xuất khẩu điều Việt Nam đã sớm tạo vị thế riêng cho thương hiệu điều nước nhà. Các nhà nhập khẩu điều thế giới tại Hội nghị tiêu chuẩn chất lượng nhân điều được tổ chức tại bang Florida (Hoa Kỳ) đã đánh giá Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu điều, qua mặt cả Ấn Độ - quốc gia chế biến, xuất khẩu điều hàng đầu. 
Với nhiều năm hoạt động và đã thành công tại các thị trường khá khó tính như thị trường EU, Canada, Trung Quốc, Doanh nghiệp Vinalimex cũng đã mạnh dạn đưa sản phẩm của mình sang thị trường nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn và rủi ro – thị trường Mỹ . Để hiểu rõ hơn những hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp trong việc xâm nhập thị trường Mỹ, nhóm chúng tôi xin gửi đến đề tài “ Chiến lược mở rộng xuất khẩu điều vào thị trường Mỹ”

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar5/VanLuong.BlogSpot.Com_XKDieu.doc


EmoticonEmoticon