Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Quản trị thương hiệu: Honda


honda brand
1. 1.CẤU TRÚC THƯƠNG HiỆU

Cấu trúc thương hiệu bao gồm tất cả những thương hiệu chính và thương hiệu con của phân khúc thị trường mà bạn hướng đến, kể cả những thương hiệu hợp tác với bên ngoài

Một cấu trúc thương hiệu mạnh cần có một sự đột phá.

Việc quản lý cấu trúc thương hiệu vô cùng quan trọng  vì “Sự thiếu tập trung đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng và tài nguyên của bạn đang bị lãng phí”
3. Chiến lược về cấu trúc thương hiệu của HONDA
 Kiến trúc mở rộng chiều ngang (Line Branding)

Phương thức gắn nhãn cho dòng sản phẩm
 => phù hợp với thương hiệu có một sức mạnh thực sự.

Kiến trúc mở rộng
chiều ngang
Ưu điểm: 
Dựa vào lợi thế khách hàng mục tiêu sẵn có mở rộng sản phẩm khác phù hợp với nhóm khách hàng. Tiết kiệm chi phí khai thác thương hiệu mới.
Không có mâu thuẫn về nhận thức giá đối với người tiêu dùng
Nhược điểm:
Hình ảnh thương hiệu có nguy cơ bị loãng nếu lạm dụng: tính cách của từng thương hiệu con có thể khác nhau trong dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cho một nhóm khách hàng mục tiêu

Download:

https://www.facebook.com/download/446738168760311/VanLuong.Blogspot.Com_Honda.rar


EmoticonEmoticon