Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Quản trị thương hiệu: Trung Nguyên


cafe trung nguyen
Cà phê Trung NguyênNhận xét cấu trúc thương hiệu Trung Nguyên


  1. Hình thức là cấu trúc thương hiệu theo nhóm ngành hàng (Range Branding) 
  2. Kiến trúc thương hiệu theo từng nhóm ngành: ngành hàng café rang xay, ngành hàng café tiện tợi….hình thành dựa trên một product concept. Cơ cấu định vị sản phẩm được nghiên cứu ngay từ đầu khi xác lập bộ khung cơ cấu chiến lược cho sản phẩm.
  3. Cơ cấu sản phẩm cơ bản được duy trì các nhóm ngành hàng, chỉ thay đổi/bổ sung các sản phẩm bên trong của ngành hàng


Download:

https://www.facebook.com/download/706327159389444/VanLuong.Blogspot.Com_TrungNguyen.rar


EmoticonEmoticon