Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Thị trường chứng khoán Việt Nam và các giải pháp trong thời gian tới

Tags


Thị trường chứng khoán


LỜI MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I. LÝ THUYẾT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK): 3
1. Cơ sở hình thành thị trường chứng khoán: 3
2. Khái niệm, bản chất, cơ cấu tổ chức và vai trò của thị trường chứng khoán: 3
3. Phân loại thị trường chứng khoán: 5
4. Các chủ thể hoạt động trên thị trường chứng khoán: 7
5. Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán: 8
II. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: 10
1. Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam: 10
2. Nguyên nhân sụt giảm của thị trường chứng khoán 2011: 15
III. CÁC GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI: 18
1. Chủ trương vực dậy thị trường chứng khoán tại Việt Nam trong thời gian tới: 18
2. Một số giải pháp kiện toàn thị trường chứng khoán Việt Nam: 20
KẾT LUẬN 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25


LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2011 với chỉ số VN-Index ở mốc 351,55 điểm, giảm 27,46%; HNX-Index đóng cửa ở mốc 58,74 điểm, giảm 48,6%, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn xuất phát từ nhiều khía cạnh như ảnh hưởng của bối cảnh khó khăn chung của kinh tế trong, ngoài nước hay do chính từ những vấn đề nội tại, bất cập của thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng với quan điểm của các cơ quan quản lý Nhà nước thì thị trường chứng khoán vẫn được xem là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế nước ta. Do đó, nhiệm vụ cần phải đề ra trong thời gian tới là vực dậy, tiếp tục thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tiếp cận vấn đề từ việc đánh giá thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, qua đó kiến nghị một số giải pháp nhằm vực dậy và phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới, tiểu luận môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ của Nhóm có kết cấu 03 phần như sau:
Phần 1: Lý thuyết về thị trường chứng khoán;
Phần 2: Thực trạng thị trường chứng khoán tại Việt Nam hiện nay;
Phần 3: Các giải pháp kiện toàn thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Download:

http://www.facebook.com/download/186835401525027/VanLuong.BlogSpot.Com_TTCK.doc


EmoticonEmoticon