Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Kỹ năng giao tiếp khi dự phỏng vấn


ky nang giao tiep


I. Giai đoạn chuẩn bị. 1
1. Chuẩn bị thư xin việc và sơ yếu lý lịch. 1
2. Chuẩn bị các thông tin có liên quan đến ngành nghề, nhà tuyển dụng. 2
3. Dự báo các tình huống có thể xảy ra trong quá trình phỏng vấn. 4
4. Chuẩn bị các câu hỏi để hỏi lại nhà tuyển dụng. 5
II. Giai đoạn phỏng vấn trực tiếp. 6
1.Tác phong chuyên nghiệp khi đi phỏng vấn. 6
2.Kỹ Năng khi đi Phỏng Vấn 8
3. Phản ứng lại các tình huống khó trong cuộc phỏng vấn. 9
4.Lỗi cơ bản khi đi phỏng vấn 12
5.Kỹ năng đàm phán, thỏa thuận lương với nhà tuyển dụng 13
III.Giai đoạn hậu phỏng vấn. 16
1.Gửi thư cảm ơn nhà tuyển dụng. 16
2.“Nhắc nhở” khi nhà tuyển dụng quên thông báo kết quả. 17
IV.Kết luận. 19
I. Giai đoạn chuẩn bị
1. Chuẩn bị thư xin việc và sơ yếu lý lịch
Đơn xin việc của bạn có thể là mối liên lạc đầu tiên cho công ty. Công ty sẽ căn cứ vào đơn xin việc để quyết định bạn có phải là ứng cử phù hợp cho vị trí họ cần, và họ sẽ mời bạn tới phỏng vấn. Vì vậy cần phải cẩn thận khi soạn đơn xin việc, bạn phải soạn đơn sao cho các thông tin phải rõ ràng và dễ đọc.
Bạn nên in đơn ra giấy kích cỡ phù hợp. Không nên dùng giấy tập cũ . Cố gắng soạn đơn xin việc một cách chuyên nghiệp bằng cách đánh máy hay bằng máy tính. Bạn nên ghi phai vào đĩa mềm. Cách này sẽ giúp bạn năng động hơn khi bạn soạn các đơn xin việc khác.
Đơn xin việc
Có rất nhiều cách viết đơn xin việc. Sau đây là một cách.
Bắt đầu là địa chỉ, số điện thoại liên lạc của bạn, và ngày viết đơn. Tên người bạn gửi đơn luôn phải là người có tên trong quảng cáo tuyển dụng. Nếu không có chi tiết tên người tuyển dụng, bạn cần viết lời chào cho phù hợp.
Nội dung
Viết về công việc, bạn đã thấy thông báo tuyển dụng ở đâu và khi nào.
Trình bày bất cứ thông tin nào về công việc bạn làm trước đây. Nếu bạn đã từng làm việc tương tự như việc đang tuyển dụng, hãy chắc chắn bạn trình bày việc này và nhấn mạnh về điều đó để gây chú ý.
Cuối thư, bạn nên có các thông tin liên lạc của bạn, gồm cả số điện thoại liên lạc, địa chỉ email vv...
Sau cùng bạn nên giải thích tại sao bạn là ứng cử phù hợp với công việc. Hãy làm cho người đọc có ấn tượng về bạn.
Ký tên rõ ràng và tên đầy đủ của bạn ở dưới chữ ký nếu bạn gửi thư tay. Các thư được gửi bằng đường điện tử thường không cần ký trừ khi khi phải scan. Sau khi gửi thư điện thử, bạn có thể đồng thời gửi thư tay nếu người tuyển dụng yêu cầu. Nhưng phần lớn họ không yêu cầu điều này.
Luôn ghi nhớ
Trước khi viết đơn xin việc, bạn hãy cố gắng tìm hiểu về việc làm đó càng nhiều càng tốt.
Hãy chuẩn bị những điều bạn sẽ viết trong đơn.
Hãy viết đi viết lại nhiều lần cho đến khi bạn bằng lòng với nội dung đơn
Hãy chắc chắn bạn phải viết đúng ngữ pháp và kiểm tra chính tả vì người ta sẽ tìm ra nếu bạn viết lỗi.
Soạn đơn bằng cách đánh máy hoặc bằng chương trình soạn thảo trên máy tính, nếu không bạn có thể viết tay thật đẹp. Cách trình bày trong đơn rất quan trọng.
Hãy dùng loại giấy phù hợp để viết đơn. Nếu có thể, bạn gửi kèm với các thư giới thiệu và bằng cấp chứng chỉ liên quan. Giữ tất cả bản gốc. Nhưng đơn xin việc bạn phải gửi bản gốc, không gửi bản copy.
Hãy thông báo với những người viết thư giới thiệu là bạn đang xin việc và với công ty nào. Người tuyển dụng có thể sẽ liên lạc với họ trước khi quyết định mời bạn phỏng vấn.
Luôn giữ một bản copy đơn xin việc của bạn.
Phô tô vài bản lý lịch của bạn để mỗi lần gửi đơn xin việc bạn có thể kèm một bản lý lịch. Nếu có thể, hãy điều chỉnh lại lý lịch cho phù hợp với công việc bạn đang xin.
Luôn cập nhật lý lịch của bạn.  

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar2/VanLuong.BlogSpot.Com_PhongVan.doc


EmoticonEmoticon