Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Tìm hiểu website TMĐT trananh.vn

tran anhMỤC LỤC
Phần I: Cơ sở lý luận
Thương mại điện tử
Khái niệm
Các cấp độ của thương mại điện tử
Đặc điểm của thương mại điện tử
Phân loại thương mại điện tử
Lợi ích của thương mại điện tử
Thanh toán điện tử
Khái niệm
Ưu thế của thanh toán điện tử
Yêu cầu cảu hệ thống thanh toán điện tử
Các hệ thống thanh toán điện tử
Website thương mại điện tử
Phần II: Nội dung
Giới thiệu chung về trananh.vn
Các mặt hàng kinh doanh của trananh.vn
Phương thức kinh doanh của trananh.vn
Phương thức thanh toán của trananh.vn
Các bước tự xây dựng cấu hình máy tính trên website trananh.vn
Phần III: Kết luận
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Thương mại điện tử
Khái niệm
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về “thương mại điện tử”
Nghĩa rộng :Thương mại điện tử là các giao dịch tài chính và thương mại bằng phương tiện điện tử: trao đổi dữ liệu điện tử,chuyển tiền điện tử,các hoạt động gửi rút tiền bằng thẻ tín dụng.
Nghĩa hẹp: bao gồm các hoạt động thương mại được thực hiện thông qua mạng Internet.
Thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử và công nghệ xử lý thông tin số trong giao dịch kinh doanh nhằm tạo ta, chuyển tải và định nghĩa lại mối quan hệ để tạo ra các giá trị giữa các tổ chứ và giữa các tổ chức với các cá nhân (theo Emmanuael Lallana, Rudy Quimbo)
Theo tổ chức Thương mại Thế giới: Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng được giao nhận một cách hữu hình cả các sản phẩm được giao nhận cũng như những thông tin số hóa thông qua mạng Internet.
Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của Liên Hợp quốc: Thương mại điện tử được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thương mại dựa trên truyền dữ liệu qua các mạng truyền thông như Internet.
Các cấp độ của thương mại điện tử
Các ứng dụng kinh doanh trên Internet được chia là 4 mức độ khác nhau:
Brochureware: Quảng cáo trên Internet. Đưa thông tin lên mạng dưới một website giới thiệu công ty, sản phẩm... Hầu hết các ứng dụng trên Internet ở Việt Nam đều ở dạng này.
eCommerce: Thương mại điện tử. Là các ứng dụng cho phép trao đổi giữa người mua và người bán, hỗ trợ khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng hoàn toàn trên mạng. Đây là hình thức giao dịch giữa người bán và người mua (Business To Customer hay viết tắt là B2C).
eBusiness: Kinh doanh điện tử. Là ứng dụng cho phép thực hiện giao dịch giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác và khách hàng của doanh nghiệp đó (Business To Business hay viết tắt là B2B). B2B bao gồm các ứng dụng như thị trường ảo, quản lý quan hệ khách hàng...
eEnterprise: Doanh nghiệp điện tử. Một số doanh nghiệp ứng dụng cả B2C và B2B. Các doanh nghiệp nay được gọi là eEnterprise.

Download:

https://www.facebook.com/download/247910005377474/VanLuong.Blogspot.Com_TranAnh.doc


EmoticonEmoticon