Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Xây dựng và phát triển thương hiệu Mai Linh


mai linh group


LỜI MỞ ĐẦU

Các thương hiệu mạnh như Disney, Starbucks, Apple thường chiếm một vị trí ưu tiên độc nhất và bền vững trong tâm trí con người, nhưng làm thế nào để đạt được ngôi vị độc tôn trên và những yếu tố nào quy định sự khác biệt giữa các thương hiệu bình thường với một thương hiệu tầm cỡ như BMW?

Để làm được việc đó họ cần có một phương thức để sản phẩm của họ gây chú ý đến  khách hàng, và chất lượng sản phẩm được tôn vinh và đi sâu và tâm trí của khách hàng, và khi tiêu dùng sản phẩm thì khách hàng luôn sử dụng các sản phẩm của họ, và không bị nhằm lẫn vào bất cứ sản phẩm nào của đối thủ cạnh tranh.

Phương thức đó là chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar2/VanLuong.Blogspot.Com_MaiLinh.doc


EmoticonEmoticon