Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Một số giải pháp nhằm thu hút khách đến nhà hàng Silver Sea – khách sạn Silver Sea

khách sạn Silver Sea


MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1 Khái niệm, phân loại và nội dung của kinh doanh nhà hàng 3
1.1.1 Khái niệm: 3
1.1.2 Phân loại: 3
1.2 Nội dung kinh doanh nhà hàng: 5
1.3 Hệ Thống Sản Phẩm Của Nhà Hàng: 5
1.3.1 Khái niệm 5
1.3.2  Đặc điểm: 6
1.3.3 Hệ thống sản phẩm của nhà hàng: 6
PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG SILVER SEA 7
2.1 Tổng quan về khách sạn Silver Sea 7
2.2 nguồn lực của nhà hàng 8
2.2.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà hàng 8
2.2.1.1 Cơ sở vật chất của bộ phận lễ tân : 8
2.2.1.2 Cơ sở vật chất phục vụ ăn uống 10
2.2.2 Lực Lượng Lao Động Trong Nhà Hàng 12
2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức: 12
2.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 13
2.2.1 Hệ Thống Sản Phẩm Trong Nhà Hàng 14
2.3 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Nhà Hàng Silver Sea 16
2.3.1 Nguồn khách của nhà hàng: 16
2.3.1.1 Thực trạng khách đến nhà hàng  từ ngày thành lập cho đến nay. 16
2.3.1.2. Kết quả kinh doanh của nhà hàng 16
2.4 Nguồn khách của nhà hàng: 22
2.4.1 Nguồn khách của nhà hàng 23
2.4.2 Các hoạt động thu hút khách của nhà hàng Silver Sea: 23
2.4.3 Các hoạt động khác: 26
PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT THỰC KHÁCH ĐẾN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SILVER SEA 28
3.1 Định Hướng Phát Triển Của Khách Sạn Và Nhà Hàng 28
3.1.1 Định hướng phát triển của khách sạn: 28
3.1.2 Mục tiêu kinh doanh của khách sạn: 29
3.1.2.1 Mục tiêu ngắn hạn của khách sạn: 29
3.1.2.2 Mục tiêu dài hạn của khách sạn: 29
3.1.3 Định hướng phát triển của nhà hàng: 30
3.2 Một số giải pháp nhằm thu hút thực khách đến nhà hàng 30
3.2.1 Đưa ra sản phẩm mới: 30
3.2.2 Hoàn thiện quy trình phục vụ: 31
3.2.2 Xây dựng mối quan hệ giữa bộ phận nhà hàng với các bộ phận khác: 36
3.2.3 Tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm thu hút thực khách: 37
KẾT LUẬN 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40


LỜI MỞ ĐẦU
        Trong những năm gần đây du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hoá – xã hội. Hoạt động du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, được xem như là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy hệ thống kinh doanh du lịch càng phát triển mạnh mẽ nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách và mang lại doanh thu cho doanh nghiệp và đất nước. Kinh doanh khách sạn có một vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống này đảm bảo việc ăn ở, nghỉ ngơi tạm thời cho khách du lịch. Với hoạt động kinh doanh của khách sạn, việc tính toán hiệu quả kinh doanh được đặt lên hang đầu, nó quyết định sự sống còn cũng như sự tăng trưởng của khách sạn. Do đó, ngoài hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn còn cung cấp các dịch vụ ăn uống, dịch vụ bổ sung kèm theo. Như vây hoạt động kinh doanh nhà hàng là một hoạt động đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được trong kinh doanh khách sạn. Nó đảm bảo thỏa mãn một trong những nhu cầu thiết yếu của khách, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách trong khách sạn. Nhà hàng Silver Sea là nhà hàng trực thộc khách sạn Silver Sea, chất lượng của dịch vụ mà nhà hàng cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút khách của khách sạn và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của khách sạn.Vì thế, đề tài nghiên cứu nhằm phân tích hoạt động kinh doanh của nhà hang để đưa ra các giải pháp nhằm thu hút  khách đến nhà hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh của nhà hàng có hiệu quả, góp phần tăng khả năng thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar7/VanLuong.Blogspot.Com_silversea.doc

1 bình luận so far


EmoticonEmoticon